Toshiba Qosmio X770-107 (PSBY5E-00G00PGR)
Toshiba Qosmio X770-107 (PSBY5E-00G00PGR)
Toshiba Qosmio X770-107 (PSBY5E-00G00PGR)
 
(The images do not necessarily correspond with the actual products)