Akasa Crypto, 60W external, mini-ITX (AK-ITX02BK06EU/ITX02BK06UK)
Akasa Crypto, 60W external, mini-ITX (AK-ITX02BK06EU/ITX02BK06UK)
Akasa Crypto, 60W external, mini-ITX (AK-ITX02BK06EU/ITX02BK06UK)
 
(The images do not necessarily correspond with the actual products)